Režim dne a týdne

Bavíme-li se o režimu dne a týdne, bavíme se o struktuře času. Každý z nás má nějakou strukturu času, ať se jedná o nás dospělé nebo o děti. Struktura času je důležitá pro každého. Využití obrázkových denních a týdenních režimů však je zejména u dětí s narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie, autismus aj.) nebo s […]

Kartičky k učebnicím Happy House a Happy Street

V aplikaci Oskola Print vznikla celá série kartiček pro výuku angličtiny podle konkrétních učebnic. Jedná se o dva díly učebnice Happy House a dva díly učebnice Happy Street (celkem 4 na sebe navazující učebnice). Ke každé učebnici existuje v Oskola Print sestavený seznam slovíček, který si může každý uživatel či zákazník dále přizpůsobovat a vytvořit […]