V aplikaci Oskola Print vznikla celá série kartiček pro výuku angličtiny podle konkrétních učebnic. Jedná se o dva díly učebnice Happy House a dva díly učebnice Happy Street (celkem 4 na sebe navazující učebnice). Ke každé učebnici existuje v Oskola Print sestavený seznam slovíček, který si může každý uživatel či zákazník dále přizpůsobovat a vytvořit si produkt na míru. Zároveň v aplikaci najdete 9 již vytvořených variant kartiček (A-I).

  1. PEXESO s fonetickou výslovností
  2. třísložkové karty všech slovíček
  3. karta s obrázkem a foneticky napsaným slovem
  4. česká slovíčka ke kartám
  5. hra Double
  6. Domino se všemi slovíčky
  7. Pexeso česko-anglické
  8. předlohy k desce GeoDuo
  9. Trixeso s fonetickou výslovností

Součástí seznamů slovíček je tzv. fonetická výslovnost. Tento zápis anglických slovíček se využívá u dětí se specifickými poruchami učení nebo u dětí s narušenou komunikační schopností. Příklad fonetické výslovnosti: a book = e búk = kniha

Pozor: Fonetický přepis slova může dětem s handikepem výrazně pomoci. Nedoporučujeme však využívat tento přepis pro všechny děti. Přepis nebude nikdy přesný a děti se mohou slova naučit špatně.

V produktech navíc využíváme jednotný barevný zápis. Anglické slovíčko je černou barvou. Český překlad je zelenou barvou a fonetický zápis je modrou barvou. Při úpravě produktu (parametry produktu) lze upravit i barvu textu, stejně jako např. přidat barvu pozadí.

Příklad zápisu slova ve všech barevných variantách: a book = e búk = kniha

Přinášíme v tomto článku popis všech variant kartiček a dále odkazy na seznamy slovíček i konkrétní produkty, které si v Oskola Print můžete objednat. Klikněte na kód produktu, vložte produkt do košíku a za pár dní obdržíte hotové kartičky.

Seznamy slovíček

Učebnice:
Happy House 1 Happy House 2 Happy Street 1 Happy Street 2
Odkaz na seznam slovíček: #1025 #991 #1039 #1131

PEXESO s fonetickou výslovností (A)

Obsahuje pro každé slovíčko dvojici pexesových karet. Dvojici tvoří karta s anglickým textem a karta s fonetickou výslovností.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 083FH

Happy House 2 – IND3H

Happy Street 1 – N62P4

Happy Street 2 – 690MU

 

 


Třísložkové karty všech slovíček (B)

Jedná se o třísložkové kartičky. Jsou zde všechny tři složky s anglickým slovíčkem. Lze kombinovat s kartičkami C a D k různému přiřazování.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – Z0EGS

Happy House 2 – U42R3

Happy Street 1 – L684Q

Happy Street 2 – F0QJW

 

 


Karta s obrázkem a foneticky napsaným slovem (C)

Obrázek a pod tím je fonetická výslovnost. Vhodné pro děti s dyslexií a jinými vývojovými poruchami k naučení výslovnosti slovíček.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 8Q6TU

Happy House 2 – VXRK0

Happy Street 1 – S8K7C

Happy Street 2 – 8Q6TU

 

 


Česká slovíčka ke kartám (D)

Česká slovíčka ke kartičkám. Vhodné k přiřazování jako doplnění sady B, popř. sady C.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 7TG09

Happy House 2 – 76L32

Happy Street 1 – 5K807

Happy Street 2 – BMXV4

 


Hra Double (E)

Hra Double se slovíčky dané učebnice se hodí jako procvičování na konci školního roku po probrání všech slovíček.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 7A34R

Happy House 2 – QPVI5

Happy Street 1 – 2V746

Happy Street 2 – 3DKHY

 

 


Domino se všemi slovíčky (F)

Podobně jako u hry Double je potřeba mít probraná všechna slovíčka. Poté žák složí z dominových karet jednoho dlouhého hada – přiřazuje obrázky ke slovíčkům.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 9S54E

Happy House 2 – BY2F9

Happy Street 1 – 1Q2GH

Happy Street 2 – C70IJ

 


Pexeso česko-anglické (G)

Dvojice karet, kterou tvoří kartička s anglickým slovíčkem a českým překladem. Na obou kartách je obrázek.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 9S54E

Happy House 2 – 9S0KV

Happy Street 1 – K129R

Happy Street 2 – 6L270

 

Předlohy k desce GeoDuo (H)

Jedná se o předlohu k desce GeoDuo, kde se spojuje barevnou gumičkou slovo a obrázek. Slovíčka jsou seřazena podle toho, jak se probírají v učebnici. Proto lze v průběhu školního roku přidávat k opakování nové karty GeoDuo.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 –  GQX07

Happy House 2 – 3917E

Happy Street 1 – 4MNR1

Happy Street 2 – RDNJ5

 


Trixeso s fonetickou výslovností (I)

Trojice karet, kterou tvoří kartička s anglickým slovíčkem, českým překladem a fonetickou výslovností. Na všech kartách je obrázek.

Produkty k učebnicím:

Happy House 1 – 612KX

Happy House 2 – 1A627

Happy Street 1 – 12LQ8

Happy Street 2 – 5Z67R

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.