Třísložkové kartičky

Jste tady:

Třísložkové kartičky lze využít k procvičování slovní zásoby v mateřském i cizím jazyce, k trénování čtení i psaní. Složky obsahují obrázek, slovo nebo obojí dohromady. Umožní vám vytvořit kartičky s libovolným učivem.

Co musí obsahovat seznam pro tento produkt:

  • obrázek
  • text (textové pole anebo název obrázku)

Parametry, které si při vytváření karet můžete zvolit:

  • velikost (6 nebo 8 cm)
  • složky, které chcete vyrobit
  • písmo textu
  • barvu textu (lze použít barvu ze seznamu)

Můžete si vybrat ze dvou zpracování:

  • tisk na tvrdý papír 160g s laminací
  • tisk na 300g karton

Náš tip:

Vytvořte si seznam obsahující jeden obrázek a více textových pojmů k jednomu obrázku. Typickým příkladem může být seznam slovíček pro výuku cizího jazyka, kde bude slovo v cizím jazyce a v češtině. Z toho seznamu snadno vytvoříte dva produkty třísložkových karet. V prvním produktu jako pole s textem vyberete název v cizím jazyce a vyberte všechny tři složky karet. Ve druhém produktu postačí vybrat pouze kartičku se slovem. Získáte tak česká slova, která můžete přikládat k jeho anglickému ekvivalentu.