Knihovny obrázků

Knihovny obrázků jsou místo, kde najdete dostatek ilustrací od různých autorů k vytvoření vašeho vlastního produktu. Knihovnu si představte jako složky, ve kterých jsou uložené obrázky. Každá knihovna je nějak tématicky zaměřená, podle názvu a popisu se snadno zorientujete. Některé knihovny jsou tříděny do podkategorií – do dalších složek. Knihovny můžete prohledávat. Stačí do pole […]