Komunikační kartičky

Kartičky pro náhradní komunikaci jsou primárně určeny pro děti a klienty s narušenou komunikační schopností (autismus, ADHD, ADD, vývojová dysfázie, sluchové postižení, afázie aj.). Lze však pomocí této šablony vytvořit různé výukové pomůcky nebo kartičky na tabuli (magnetickou, se suchým zipem). Kartička vždy obsahuje obrázek a pod ním text (slovo vydjadřující, co je na obrázku). […]