Komunikační kartičky

Jste tady:

Kartičky pro náhradní komunikaci jsou primárně určeny pro děti a klienty s narušenou komunikační schopností (autismus, ADHD, ADD, vývojová dysfázie, sluchové postižení, afázie aj.). Lze však pomocí této šablony vytvořit různé výukové pomůcky nebo kartičky na tabuli (magnetickou, se suchým zipem).

Kartička vždy obsahuje obrázek a pod ním text (slovo vydjadřující, co je na obrázku). Při náhradní komunikaci se obvykle vyžívají piktogramy, ale lze použít i jiné obrázky z našich knihoven nebo vlastní fotografie. Na kartičkách často bývají denní činnosti a aktivity, proto je lze použít také pro denní režimy, týdenní režimy a kalendáře.

Co musí obsahovat seznam pro tento produkt:

  • obrázek
  • text (textové pole anebo název obrázku)
  • opakování (nemusí být, ale zajistí vám to možnost mít nějakou kartičku vícekrát – výhodné nejen u týdenního režimu)

Parametry, které si při vytváření karet můžete zvolit:

  • velikost kartiček (od 4cm do 12 cm)
  • zda chcete kartičky opatřit magnetem nebo suchým zipem
  • písmo textu a použití velkých písmen

Zpracování:

  • všechny kartičky jsou vytištěné na tvrdém papíru 160g, zalaminované a nařezané
  • mohou být opatřeny suchým zipem anebo magnetem